Fakultet za poslovne studije

Trg kralja Petra 11, 26 000 Pančevo, Srbija;
Omladinski trg 17, Centar Milenijum, 4. sprat, 26 300 Vršac, Srbija;

Studentska služba:

013/345 544 – PANČEVO

013/831 330 – VRŠAC
Faks: 013/831 330
fpsvrsac@naisbitt.edu.rs

Uplate za školarinu i ispite izvršiti  na žiro-račun:
 310-6584-55
Fakultet za poslovne studije Vršac – Univerzitet “Džon Nezbit”

Uplata za porudžbinu udžbenika izvršiti na žiro-račun:
165-5234-57
Institut za nove tehnologije